Funny Powered by Trendolizer

STREAM ĐẾN BAO GIỜ - ĐỘ MIXI ft. BẠN SÁNG TÁC | OFFICIAL MUSIC VIDEO

Trending story found on www.youtube.com


STREAM ĐẾN BAO GIỜ - ĐỘ MIXI ft. BẠN SÁNG TÁC | OFFICIAL MUSIC VIDEO SÁNG TÁC: BẠN NAM YÊU ÂM NHẠC GIẤU TÊN VÀ QNT. PRODUCTION: MOONLIGHT MEDIA Executive Producer: ĐỘ MIXI - TIẾN MINH Creative Director / Script writer: BẢO ĐỖ Director: VŨ HỒNG THẮNG Assistant Director: BẢO ĐỖ Director of Photography: ANH DƯƠNG (TÚT) (CHAIDAO) Camera Operator: PHƯỚC HẬU Focus Puller: TRẦN T M Prop Master: ZEN DA Prop Assistant: TOÀN Assistant Production SG: NGUYỄN QUANG DŨNG - TRẦN BẢO Assistant Production HN: DƯƠNG V U - NGUYỄN TUẤN DŨNG - HẢI TRIỀU LÊ NGUYỄN Wardrobe SG:...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments